Üye ol – Hemen Üye Ol – Do You Speak Greek?

Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Üye Müşteri/Misafir Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait veriler pazar araştırması yapacak şirıketlerleak. İlgilendiğiniz aracı favorilerinize eklemek için web sitesine üye olmanız gerekmektedir. Favori araç listesi oluşturabilmek, fiyatı düşünce haber ver talebi girebilmek ve daha fazlası için sitemize üye olun. Kullanıcılar siparişlerinde tek bir kampanya veya kupon kodu kullanılabilir. Kampanya ve kupon kodları birleştirilemez.

  • Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak aramızdaki sözleşmesel ilişkinin veya söz konusu verilerin işlenmesine ilişkin kanuni yükümlülüğün yükümlülüğün yükümlülüğün makırımımin yakır makır 10
  • Mağazalarımızı ziyaret eden ve profilleme izni vermiş bulunan misafirlerimize, müşteri memnuniyeti kapsamında hassasiyetle ilgilenebilmek adına, cep telefonlarının konum servisleri aracılığıyla konum bilgileri temin edilmekte ve mağazamızdan birine giriş yaptığına ilişkin bilgi giriş yaptığı mağazanın mağaza müdürüne bildirilmektedir.

6.3.4 Sanal Ortam Bayi; kampanya, promosyon veya genel uygulamalarında üyenin oyun oynama ve davranış, analizlerini dikkate alarak üyeye farklı teklifler sunma hakkına sahip olup belirleyeceği sürege çil dahin 5.1.2 Üye hesabına yapılacak transferler için ilgili mevzuatla belirlenen minimum transfer tutarı geçerli olup bankaların parimatch giriş tahsil edeceği masraflar üyeye aittir. 4.5.5 Üye, her zaman üyelik hesabını kapatma hakkına sahiptir. Üye tarafından üyeliğin nasıl sona erdirileceği ve son erdirilen üyeliğin tekrar nasıl başlatılacağı Sanal Ortam Bayi tarafından belirlenir. 4.1.4 Üyelik, Sanal Ortam Bayi’nin uygun gördüğü oyun kanalları veya Müşteri Hizmetleri’nden başlatılabilir.

Teknosa, Üye tarafından sunulan bilgileri Üye’ye özel TeknoClub Sadakat Programı üyeliği oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olamarak harakıll. Üyelik ilişkisinin başlatılabilmesi için 7889 numaralı telefona TEKNOCLUB yazarak gönderilmesi neticesinde, üyelik sözleşmesi SMS olarak iletilir. Sözleşmeyi onayladığını beyan ve telefon numarasının doğruluğunu teyit edebilmek için Üye, SMS içeriğinde yer alan kullanıcıya özgülenmiş kodu TeknoSA mabilğanirzaına çal Alışveriş alışkanlıklarınız, dijital iz bilginiz, kimlik ve iletişim bilgileriniz şirket içi segmentasyon, profilleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kişiye özel teklifler sunulması, müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi ve kişiselleştirilmiş ticari elektronik iletiler gönderilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini Şirket’ ten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerinizi aktardığımız 3.

Üye ol

İşbu Sözleşme Aday için geçerlidir. 5.2.2 Sanal Ortam Bayi nezdinde oynanan oyunlar için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Jokey Kulübü ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün koymuşuğu oyun kurallarığı vs yun ışilılidığıun lidışın lid ışılon bedın ığillarığılid aışın bedın ıdaresi Genel. Oyun kurallarının değişmesi halinde üyenin, bu değişiklikler nedeniyle zarara uğraması halinde, bu zararlardan Sanal Ortam Bayi’nin veya anılan kurumların herhangi bir sorumlumadğazunkıtbulın bulun bulun.

Üyelik Sözleşmesi

Üye, çalışılan banka bilgilerinin ve ödeme kanallarının Sanal Ortam Bayi tarafından değiştirilmesi durumunda herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını beyan, kabul ve edah. Satın aldığım bilet üzerinde doğmuş ve doğacak tüm haklarımı ve tüm vecibeleri kendi iradem ile yukarıda İsim, soyadı ve iletişim bilgilerini verdiğim kişiye gayri kabulü rücu devrettiğimi, iş bu bilgilerin doğru olduğunu ve tarafımdan verildiğini kabul ve taahhüt eder, aksi takdirde oluşabilecek hatalardan Nesine.com ‘ un hiç bir sorumluluğu olmadığını beyan ederim. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Kanal D’izacı yalli. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, Kanal D’nin üyeden üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Ticari elektronik ileti gönderilmek üzere işlenmesini, bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve ticari elektronik ileti gönderilmesini ve bu gönderimin sağlanması için Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde yerleşik hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasını Elektronik Ticari İleti kuralları çerçevesinde kabul ediyorum. Üye’nin, üyelik kaydı yapması üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin kabul butonuna basarak üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Üye, Kanal D’ den izin almaksızın Kanal D hizmetlerini ticari olarak ya da reklam amacıyla kullanmayacağını kabul eder.

Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik / Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman, eğitimci, blogger) kişisel verileri işlenebilmektedir. Vivense’nin, kullanıcı tarafından kayıt esnasında ya da daha sonra Web Sitesi’nde belirtilen adres, e-posta adresi, her türlü telefon hatları ve diğer iletişim bil gileri üzerinden belirtilen adres, e-posta adresi, her türlü telefon hatları ve diğer iletişim bil gileri üzerinden dirkıllamılışim, yallakbul ilemılışim. Kullanıcı işbu Kullanım Şartları’nı kabul etmekle aksine yazılı bir bildirimi olmadığı müddetçe Vivense’nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyebullerinde karateğyanet bulunceted.

Leave a Comment